Author: martin.polivka (Martin Polívka)

Úvod / martin.polivka
Českou energetiku je třeba modernizovat. Budoucností je fotovoltaika na střechách
Příspěvek

Českou energetiku je třeba modernizovat. Budoucností je fotovoltaika na střechách

Přechod na obnovitelné zdroje je nevyhnutelným krokem pro snižování emisí vzniklých spalováním uhlí. Ukončit spalování uhlí je podle lidovců možné dříve než v roce 2038, který doporučila Uhelná komise. Máme na to dostupné kapacity i prostředky. Je potřeba budovat náhradní nízkoemisní zdroje energie, které budou postupně nahrazovat energii z tepelných elektráren. Lidovci proto chtějí podpořit...

Brno se připravuje na sucho a zkoumá vydatnost artéských vod
Příspěvek

Brno se připravuje na sucho a zkoumá vydatnost artéských vod

Sto metrů pod povrchem města Brna se nachází obrovská zásobárna pitné vody. Město nyní zahájilo průzkum, který se zaměřuje na zmapování vrtů do tohoto podloží. Vybrané vrty chce opravit a připravit pro případy nedostatku vody nebo jiné krizové situace. Práce probíhají na osmnácti vrtech v Brně nebo jeho blízkém okolí. „V první řadě chceme ochránit unikátní...

Díky postupnému nákupu energií na burze ušetřilo Brno šestnáct milionů korun za dva roky
Příspěvek

Díky postupnému nákupu energií na burze ušetřilo Brno šestnáct milionů korun za dva roky

Město Brno ukončilo v roce 2019 jednorázové nákupy energií a přešlo na postupný nákup energií. Díky tomuto kroku dokáže eliminovat nevýhodné nákupy v období vysokých cen. Brnu se tak podařilo ušetřit více než 16 milionů korun za poslední dva roky. „Koncem srpna 2019 se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE aukce elektřiny a plynu pro...

Brno skrze novou kolekci ekologických suvenýrů pomáhá městské zeleni
Příspěvek

Brno skrze novou kolekci ekologických suvenýrů pomáhá městské zeleni

Brno minulý rok představilo novou kolekci ekologických suvenýrů, které jsou šetrné nejen způsobem balení a produkce, ale také přispívají na péči o brněnskou zeleň. Lidé si tak na e-shopu v rámci kampaně Připrav Brno mohou koupit upomínkový předmět a přispět tím na nákladné ošetření brněnských stromů.  „Poslední dobou se jižní Morava potýká s vysokými teplotami...

První popelnice na kuchyňský bioodpad už jsou v ulicích Brna
Příspěvek

První popelnice na kuchyňský bioodpad už jsou v ulicích Brna

Dnes v 11. hodin dopoledne v Brně začal systematický sběr biologického odpadu. Do městské části Brno-Slatina byly navezeny první popelnice na bioodpad a za přítomnosti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, 1. místostarosty MČ Brno Slatina Martina Krytináře a předsedy představenstva městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno Filipa Ledera, byla symbolickým vhozením vytříděného bioodpadu první hnědá...

Očkování pro nepohyblivé seniory
Příspěvek

Očkování pro nepohyblivé seniory

Očkování proti covidu je příležitostí, jak ochránit nejohroženější skupiny obyvatel i jak se postupně vracet k normálnímu fungování společnosti. Ale aby vakcinace mohla pomoci, musí být co nejdostupnější. Bohužel, centrální registrace občanů nad 80 let tomu nenasvědčovala. Jen málokterý senior byl schopen složitým procesem registrace projít sám. S registrací pomáhali často rodinní příslušníci, praktičtí lékaři nebo...

Zelené střechy v Brně jedou. Sklízí jeden úspěch za druhým.
Příspěvek

Zelené střechy v Brně jedou. Sklízí jeden úspěch za druhým.

Zeleným střechám se v Brně dařilo i v roce 2020. Brno je prvním městem v České republice, které systematicky vypisuje dotace na tvorbu zelených střech. O tyto dotace si mohou zažádat jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, tedy například firmy nebo bytová družstva. V roce 2019 byly podpořeny více než dva hektary nových zelených střech. V roce 2020 jsme...

Největší brněnský vnitroblok prošel revitalizací
Příspěvek

Největší brněnský vnitroblok prošel revitalizací

Největší brněnský vnitroblok se nachází v Žabovřeskách mezi ulicemi Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská. Tento vnitroblok se rozkládá téměř na 2,5 hektarech a stavební práce zde trvaly téměř rok. Přibyla nová sportoviště a odpočinková místa, dětské hřiště, nové jsou také lavičky, pítka, odpadkové koše nebo také šachové stoly. Jsem moc rád, že se...

Brňanům jsme rozdali tři tisíce kompostérů. Chceme lépe nakládat s biodpadem, zavádíme hnědé popelnice a směřujeme k výrobě bioplynu
Příspěvek

Brňanům jsme rozdali tři tisíce kompostérů. Chceme lépe nakládat s biodpadem, zavádíme hnědé popelnice a směřujeme k výrobě bioplynu

Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilním sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 1000 hnědých nádob o objemu 240 litrů....

Na brněnskou přehradu vyplula loď Morava
Příspěvek

Na brněnskou přehradu vyplula loď Morava

Cesta k záchraně lodi, která byla vyřazena z provozu v roce 2011 a měla mířit do šrotu, nebyla vůbec lehká.  Naštěstí se to několika nadšencům podařilo. Tak dlouho usilovali o zpamátnění lodi až se jim to nakonec v roce 2013 povedlo. Mezitím bylo lodi odebráno jméno Dallas a byla jím pojmenována nová moderní loď plující...