Boj proti suchu

Úvod / Boj proti suchu
Brno zná výsledky první etapy výzkumu podzemních vod
Příspěvek

Brno zná výsledky první etapy výzkumu podzemních vod

Desítky až stovky metrů pod Brnem se nachází obrovská zásobárna pitné vody. Jedná se o artéské vody, které by v případě krizové situace mohly sloužit pro potřeby nouzového zásobování obyvatel. Brno si proto nechalo zpracovat hydrogeologickou studii, která posuzuje kvalitu stávajících vrtů a jejich vhodnost pro systém nouzového zásobování. Druhá etapa studie se zaměří na...

Město Brno získalo certifikát za snižování energetické náročnosti budov
Příspěvek

Město Brno získalo certifikát za snižování energetické náročnosti budov

Magistrát města Brna již od roku 2015 postupně zavádí na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s energetickou normou ČSN EN ISO 50001. Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města. Nyní Brno dosáhlo na úspěšnou certifikaci podle zmíněné normy. „Po pěti letech...

Další projekty zlepšující životní prostředí dostaly v Brně zelenou
Příspěvek

Další projekty zlepšující životní prostředí dostaly v Brně zelenou

Přírodu v těchto dnech vyhledává mnoho Brňanů, do městských parků chodí relaxovat, za čistým vzduchem, zdravým pohybem. Je to něco, co bychom si z této doby měli rozhodně odnést. O to více je důležité, abychom o zeleň v Brně pečovali a rozšiřovali jí. Město se proto rozhodlo pokračovat v projektech zlepšujících zdejší životní prostředí – na Radě města jsme...

Brno vyhrálo Energy Globe za zelené střechy
Příspěvek

Brno vyhrálo Energy Globe za zelené střechy

Prestižní ocenění E.ON Energy Globe získalo Brno za dotační titul na zelené střechy, konkrétně díky němu vyhrálo kategorii Čistý vzduch. Díky divoké kartě bude navíc s tímto projektem reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Zelené střechy snižují energetickou náročnost budov, jelikož střešní vegetace dobře izoluje a zamezuje tak ztrátě tepla nebo naopak budovu přirozeně ochlazuje. Z ekologického...

Brno chrání návštěvníky Ústředního hřbitova před nebezpečnými stromy
Příspěvek

Brno chrání návštěvníky Ústředního hřbitova před nebezpečnými stromy

Bezpečí návštěvníků, ale i rozvoj, obnovu a údržbu zeleně chceme zajistit na Ústředním hřbitově. Připravujeme proto novou koncepci péče o zdejší zeleň. Tento krok je nutný kvůli neutěšenému stavu zeleně, na kterém se podepisují klimatické podmínky, nedostatek srážek, nadměrný výskyt jmelí, houbové choroby nebo kůrovec. Oslabená zeleň pak ohrožuje návštěvníky, čemuž chceme zabránit. Bezpečnost návštěvníků...

Lidovci už posbírali téměř 18 tisíc podpisů pod petici za ústavní ochranu vody a půdy
Příspěvek

Lidovci už posbírali téměř 18 tisíc podpisů pod petici za ústavní ochranu vody a půdy

V KDU-ČSL jsme přišli na začátku června s návrhem na ústavní ochranu vody a půdy. Náš návrh však vláda na konci červenci odmítla. Proto jsme jako lidovci koncem srpna spustili petiční akci s názvem Voda nad zlato. Akce probíhá v celé České republice a doposud se pod petici podepsalo skoro 18 tisíc lidí. Největší zájem...

V Brně vysázíme stovky keřů a stromů kolem silnic
Příspěvek

V Brně vysázíme stovky keřů a stromů kolem silnic

Změny klimatu jsou markantnější a viditelnější zejména pro obyvatele měst. V létě dochází k intenzivnímu přehřívání určitých lokalit uvnitř města. Vysoké teploty ovlivňují hlavně starší lidi a děti, kteří se hůře vypořádávají s teplotními výkyvy. U pracujících lidí snižují výkon v práci a způsobují i vylidňování centra města. Extrémní sucha a občasné přívalové deště způsobují...

Odborníci připravují projekt na udržení vodního zdroje pro Brno
Příspěvek

Odborníci připravují projekt na udržení vodního zdroje pro Brno

Změna klimatu a zajištění ochrany přírodních zdrojů je v posledních dnech stále aktuálnější téma, které se výrazně dotýká i Brna a jeho obyvatel. Brněnské vodárny a kanalizace proto ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českou geologickou službou připravili projekt do veřejné soutěže Ministerstva životního prostředí, který bude hledat řešení problematiky sucha v prameništi...

Město požádá firmy a univerzity o spolupráci při snižování emisí CO2
Příspěvek

Město požádá firmy a univerzity o spolupráci při snižování emisí CO2

Brno před dvěma lety přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a dobrovolně se zavázalo, že na svém území sníží emise oxidu uhličitého (CO2) nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýší svou odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn. Největším producentem emisí CO2 na území Brna je terciární sektor. Proto město požádá zástupce tohoto sektoru...

Brno bojuje s klimatickou změnou a suchem
Příspěvek

Brno bojuje s klimatickou změnou a suchem

Od prvního června si mohou Brňané zažádat o dotaci na zelenou střechu. Žádat mohou fyzické i právnické osoby. Zelené střechy jsou opatřením, které dokáže snižovat teplotu, uhlíkovou stopu nebo eliminovat škody při přívalových deštích. Mají ale i další výhody. Kromě zelených střech chystá město další opatření. Podpora zelených střech je jen jedním z opatřeních, kterým...

  • 1
  • 2