Boj proti suchu

Brno chrání návštěvníky Ústředního hřbitova před nebezpečnými stromy

Brno chrání návštěvníky Ústředního hřbitova před nebezpečnými stromy

Bezpečí návštěvníků, ale i rozvoj, obnovu a údržbu zeleně chceme zajistit na Ústředním hřbitově. Připravujeme proto novou koncepci péče o zdejší zeleň. Tento krok je nutný kvůli neutěšenému stavu zeleně, na kterém se podepisují klimatické podmínky, nedostatek srážek, nadměrný výskyt jmelí, houbové choroby nebo kůrovec. Oslabená zeleň pak ohrožuje návštěvníky, čemuž chceme zabránit. Bezpečnost návštěvníků...

V Brně vysázíme stovky keřů a stromů kolem silnic

V Brně vysázíme stovky keřů a stromů kolem silnic

Změny klimatu jsou markantnější a viditelnější zejména pro obyvatele měst. V létě dochází k intenzivnímu přehřívání určitých lokalit uvnitř města. Vysoké teploty ovlivňují hlavně starší lidi a děti, kteří se hůře vypořádávají s teplotními výkyvy. U pracujících lidí snižují výkon v práci a způsobují i vylidňování centra města. Extrémní sucha a občasné přívalové deště způsobují...

Odborníci připravují projekt na udržení vodního zdroje pro Brno

Odborníci připravují projekt na udržení vodního zdroje pro Brno

Změna klimatu a zajištění ochrany přírodních zdrojů je v posledních dnech stále aktuálnější téma, které se výrazně dotýká i Brna a jeho obyvatel. Brněnské vodárny a kanalizace proto ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českou geologickou službou připravili projekt do veřejné soutěže Ministerstva životního prostředí, který bude hledat řešení problematiky sucha v prameništi...

Město požádá firmy a univerzity o spolupráci při snižování emisí CO2

Město požádá firmy a univerzity o spolupráci při snižování emisí CO2

Brno před dvěma lety přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a dobrovolně se zavázalo, že na svém území sníží emise oxidu uhličitého (CO2) nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýší svou odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn. Největším producentem emisí CO2 na území Brna je terciární sektor. Proto město požádá zástupce tohoto sektoru...

Brno bojuje s klimatickou změnou a suchem

Brno bojuje s klimatickou změnou a suchem

Od prvního června si mohou Brňané zažádat o dotaci na zelenou střechu. Žádat mohou fyzické i právnické osoby. Zelené střechy jsou opatřením, které dokáže snižovat teplotu, uhlíkovou stopu nebo eliminovat škody při přívalových deštích. Mají ale i další výhody. Kromě zelených střech chystá město další opatření. Podpora zelených střech je jen jedním z opatřeních, kterým...