Brno

Ulice Lesnická bude opravena v rekordním čase

Ulice Lesnická bude opravena v rekordním čase

Rozsáhlou rekonstrukcí v letošním roce prochází ulice Merhautova. V lednu na ní naváže kompletní rekonstrukce ulice Lesnická. Nyní probíhají přípravy, aby ulice mohla projít nutnými opravami kolejí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení nebo zastávek městské hromadné dopravy. Opravy budou probíhat téměř v celém rozsahu ulice. Konkrétně od napojení na ulici Jugoslávská až po odbočku na ulici Zemědělská. Lesnická je...

V Brně se začnou stavět další tři sběrná střediska odpadů

V Brně se začnou stavět další tři sběrná střediska odpadů

Obyvatelé tří městských částí – Maloměřic a Obřan, Žabovřesk a Židenic – brzy využijí nová sběrná střediska odpadů. Na přípravě, realizaci a budoucím provozu spolupracuje s městem Brnem společnost SAKO Brno. „V uvedených městských částech vnímáme potřebu zřízení sběrných středisek odpadů. V Židenicích ho lidé postrádají od roku 2013, v Sochorově ulici v Žabovřeskách muselo ustoupit nové výstavbě. Nyní se i v těchto lokalitách situace napraví, nová...

Brno zpracovává návrhy opatření na využití dešťové vody

Brno zpracovává návrhy opatření na využití dešťové vody

Dešťová voda byla dlouhá léta odváděna do kanalizace a dále se nevyužívala. Toto nevhodné hospodaření dodnes negativně ovlivňuje mikroklima ve městě a kvůli tomu dochází při přívalových srážkách i ke znečišťování vodních toků splaškovou vodou. Město Brno si nechá zpracovat studii, díky které dojde k vytipování vhodných objektů pro zavedení opatření na využití srážkových vod. Rada města Brna dnes zahájila výběrové řízení na...

Mendlovo náměstí bude již za dva roky čisté a zelené

Mendlovo náměstí bude již za dva roky čisté a zelené

Mendlovo náměstí patří k nejfrekventovanějším místům v Brně. Denně tudy projdou desetitisíce lidí. Bohužel se ale také jedná o jedno z nejšpinavějších míst v centru města. To se ale změní už za dva roky. Při příležitosti plánované výměny parovodů za horkovody, kvůli kterému se na několik měsíců náměstí rozkope, jsme připravili společně s Kanceláří architekta...

Brno chce být městem bez bariér. Úpravami prochází zastávky Grohova.

Brno chce být městem bez bariér. Úpravami prochází zastávky Grohova.

Tramvajové zastávky Grohova na ulici Veveří budou lépe přístupnější pro vozíčkáře, maminky s kočárky či seniory. Poradní sbor  pro bezbariérové město ve spolupráci s Dopravním podnikem postupně pracují na bezbariérových úpravách ve veřejném prostoru. Nyní radní schválili dotaci 3 800 000 korun na realizaci bezbariérových úprav na zastávkách Grohova. „Těší mě, že spolupráce s Poradním sborem Rady...

Brno otvírá dva nové sportovní parky

Brno otvírá dva nové sportovní parky

Nové sportovní možnosti obohatí v následujících měsících životy Brňanů. Město se rozhodlo vytvořit v areálu výstaviště a v areálu Vodova dva specializované sportovní parky s nabídkou různorodých aktivit. Ty přijdou vhod zvlášť v době protkané omezeními kvůli koronaviru, která některé jiné sportovní aktivity značně omezila. „Rodiny s dětmi sem budou moci chodit za zábavou a najít zajímavé sportovní vyžití. Vnímám...

Petr Hladík ke znovuotevření mateřských škol. O konkrétním termínu otevření rozhodnou městské části.

Petr Hladík ke znovuotevření mateřských škol. O konkrétním termínu otevření rozhodnou městské části.

Vážení rodiče, Rada města Brna na svém zasedání schválila doporučení znovuotevřít mateřské školy k termínu ukončení nouzového stavu, tedy od 18. května 2020, přesný termín bude záviset na rozhodnutí městských částí. Pozorně proto sledujte web své mateřské školy a buďte v kontaktu s vedením školy, aby vám žádné informace neunikly. Níže zveřejňuji doporučení týkající se...

Mladí architekti s brněnským náměstkem chystají Urban hackathon. Účastníci budou řešit problémy a výzvy, které se objevily během koronavirové krize.

Mladí architekti s brněnským náměstkem chystají Urban hackathon. Účastníci budou řešit problémy a výzvy, které se objevily během koronavirové krize.

První náměstek brněnské primátorky Petr Hladík již v minulosti uspořádal dva hackathony. Vítězné nápady se nyní snaží zrealizovat. Tentokrát ho oslovili mladí architekti s nápadem, aby se příští hackathon soustředil na problémy a výzvy, které se objevily během koronavirové krize, a to v oblasti školství, sportu, veřejného prostoru, zdraví obyvatel a životního prostředí. Během května...

V Brně bude jezdit více autobusů na bioplyn vyrobený z odpadních kalů

V Brně bude jezdit více autobusů na bioplyn vyrobený z odpadních kalů

Mám radost, že Rada města Brna schválila znění Memoranda o spolupráci mezi městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, společností MEGA a Institutem Cirkulární Ekonomiky. Cílem tohoto memoranda je podpoření rozvoje technologie na výrobu biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a využití tohoto postupu v praxi. Podporujeme tím záměr využití lokálních zdrojů, jako...