Brno

Lidé konečně mohou opravit své domy v záplavových územích

Lidé konečně mohou opravit své domy v záplavových územích

Více než rok jednal brněnský náměstek Petr Hladík a úředníci Odboru lesního a vodního hospodářství s Ministerstvem životního prostředí o zpřesnění výkladu postupu při umisťování a povolování staveb. Krajský úřad totiž začal blokovat úpravy objektů, nástavby nebo přístavby v záplavových územích kvůli chybějícím protipovodňovým opatřením. Po roce jednání vydalo ministerstvo zpřesněný metodický pokyn, který takové...

Brňané sbírají pyžámka pro Dětskou nemocnici

Brňané sbírají pyžámka pro Dětskou nemocnici

Některé děti z nich vyrostly nebo je nosit ani nezačaly. Taková pyžámka teď mohou Brňané darovat Dětské nemocnici, kde je využijí dětští pacienti. Spolu s nemocnicí se na sbírce dětského oblečení na spaní podílí i město Brno. „Sbírka potrvá zhruba měsíc, od 4. ledna do 6. února. Pyžámka poslouží hospitalizovaným dětem, od novorozenců až po...

V Brně se zazelená další střecha

V Brně se zazelená další střecha

Vedení města Brna schválilo rekonstrukci střechy na budově městské části v Brně-Medlánkách. Současnou provlhlou střechu nahradí tzv. zelená střecha, která má pozitivní dopad na životní prostředí.  “Vybudováním zelené střechy dojde k větší ochraně vnitřních prostor proti vysokým letním teplotám. Naopak v zimě nebude docházet k úniku tepla. Zároveň tato střecha bude mít pozitivní dopad na...

Z černovických zahrad zmizí plevel, nahradí ho nové stromy, poznávací zahrady i klidové zóny

Z černovických zahrad zmizí plevel, nahradí ho nové stromy, poznávací zahrady i klidové zóny

Brno získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na druhou část revitalizace zeleně Horní zahrady v rozsáhlém lesoparku Černovice. Snahou je ponechat v této přírodní lokalitě co nejvíce původních dřevin a zlepšit kvalitu prostředí. “Upravit Horní zahrady chceme tak, abychom tu zachovali co možná nejvíce stávající dřeviny, ale vysadit chceme i nové stromy, keře a...

Na Ústředním hřbitově vzniklo pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti. Brno je jedním z mála měst, které přináší rodičům útěchu

Na Ústředním hřbitově vzniklo pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti. Brno je jedním z mála měst, které přináší rodičům útěchu

S velmi těžkou životní situací se musí vyrovnávat rodiče, jimž zemřelo dosud nenarozené dítě. Psychická zátěž je také umocněna skutečností, že rodiny nemají možnost důstojně jeho památku uctít či pochovat jeho ostatky. Brno jako jedno z mála měst v České republice přináší útěchu v podobě nově zřízeného pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti na...

Zaměstnanci městské společnosti STAREZ-SPORT pomůžou na brněnských hřbitovech

Zaměstnanci městské společnosti STAREZ-SPORT pomůžou na brněnských hřbitovech

Správa hřbitovů města Brna požádala Radu města Brna o pomoc kvůli nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s pandemií COVID-19. Na základě této žádosti došlo k dohodě mezi Správou hřbitovů a městskou společností STAREZ-SPORT o přidělení 4 zaměstnanců. Mezi organizacemi dojde k náhradě mzdových nákladů ve výši sto tisíc korun. Tyto náklady budou zajištěny díky úspoře...

Na dort do Lužánek. Město hledá provozovatele cukrárny

Na dort do Lužánek. Město hledá provozovatele cukrárny

Z dopravního hřiště rovnou do cukrárny. V Lužánkách to bude možné už za dva roky. Radní města Brna schválili pronájem bývalých skladů a jejich přestavbu na cukrářskou provozovnu. „Budova se v současné době již nevyužívá a je ve špatném stavu. Není napojena na vodovod ani kanalizaci. Nutná tak bude nejdříve její rekonstrukce, přičemž nájemce se...

Lebeda už na volných hrobech v Brně neporoste

Lebeda už na volných hrobech v Brně neporoste

Náletové rostliny, odpadky a travní porost. I tak vypadala některá volná hrobová místa, která ještě neměla nájemce. K jejich kultivaci se rozhodlo město spolu se Správou hřbitovů města Brna. Na jaře tak na nich místo náletů porostou květiny.  “Vyčištěno už je 80 % volných hrobových míst, která jsou v majetku města nebo Správy hřbitovů. Jenom...

Nová ptačí krmítka přibudou na brněnských hřbitovech

Nová ptačí krmítka přibudou na brněnských hřbitovech

Nová ptačí krmítka rozmístí na brněnských hřbitovech pracovníci Správy hřbitovů města Brna. K rozšíření budek dojde na základě úspěšného hnízdění drobného ptactva v předchozím období, které zkoumali ornitologové.  “Pět ptačích krmítek přibude na židenickém hřbitově, jedenáct jich pak bude rozmístěno v prostředí Ústředního hřbitova. Navazujeme tím na úspěšné rozmístění ptačích budek v loňském roce na...

Město Brno získalo certifikát za snižování energetické náročnosti budov

Město Brno získalo certifikát za snižování energetické náročnosti budov

Magistrát města Brna již od roku 2015 postupně zavádí na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s energetickou normou ČSN EN ISO 50001. Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města. Nyní Brno dosáhlo na úspěšnou certifikaci podle zmíněné normy. „Po pěti letech...