Eliška Vondráčková

Předsedkyně místní organizace

Společně s manželem jsem vychovala tři syny. Silným poutem jsem spojena s Líšní – moje rodina zde žila po několik generací a i já jsem zde již od mládí. Vystudovala jsem sociologii a působila jsem v organizacích zaměřených na podporu rodin s dětmi a dlouhodobě se věnuji rodinné politice. Delší dobu pracuji v  organizaci poskytující sociální služby seniorům. Vzhledem k původně vystudovanému oboru – lesnímu inženýrství se zajímá také o životní prostředí, ekologii a trvale udržitelný rozvoj komunity.

Profile details