Jan Šmídek

Místopředseda místní organizace

V roce 2010, kdy mi bylo třicet let jsem se rozhodl vstoupit do politiky s cílem aktivně se podílet na zlepšování politické situace a kultury u nás v Brně a na jižní Moravě. Od té doby jsem pracoval na různých pozicích, jako volební manažer, asistent senátora a poslance. V současné době jsem ředitelem think-tanku Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku.

V Brně chci dosáhnout zlepšení situace s bydlením a dopravou. Zvláště bydlení je pro současný rozvoj města největším problémem. Mojí vizí je výrazné navýšení bytů ve vlastnictví města Brna po vzoru Vídně. A pomocí těchto bytů pomoci jednak mladým lidem, aby po vystudování v Brně zůstali a mohli založit rodinu a i starším lidem, aby se jim město nabídlo možnost přejít z většího bytu do menšího a levnějšího a oni mohli dál žít ve stejné městské části, ke které mají vztah.

Jsem ženatý a kromě politiky mě baví sport a v současné době akvaristika.

Profile details