3. Bc. Kamila Mácová

37 let, notářská tajemnice

Ve Slatině žiji od dětství, oba moji rodiče ze Slatiny pocházejí. Více než osmnáct let pracuji jako notářská tajemnice. Nedílnou součástí mého života se stal folklor. Jsem členkou spolku Slatinští stárci z.s. Od dětského věku se účastním tradičních slatinských hodů – jako dítě jsem tančila českou a moravskou besedu, v dospívání jsem se hodů účastnila jako stárka a v posledních letech se podílím na jejich organizaci.

Mým cílem je zajištění důstojného a dlouho diskutovaného sálu pro společenské a kulturní akce.

Profile details